Hitta till Loket Matsal

Lokets Matsal
Främby Hallar, 791 53 FALUN

Kontakt

Lokets Matsal
lokstallet@bankefalun.se
Tfn 070-6515153

Krögare Ingemar Eberstål
Förfrågningar.
ingemar.eberstal@bankenfalun.se
Tfn 023 – 711913